Advanced analytics

Voorspellen en acteren op nieuwe kansen

Weten hoe je kunt inspelen op toekomstige veranderingen? Wij helpen met behulp van predictive analytics om op basis van data dit inzicht te bieden, zodat je kunt gaan acteren op nieuwe kansen. Uitgangspunt is dat je op basis van eerdere gebeurtenissen binnen je organisatie wilt leren voor de toekomst. Met de data over die gebeurtenissen (historisch of real-time) kan je direct aan de slag.

Churn en klantretentie

Een vraag kan zijn: Welke klanten gaan ons binnenkort verlaten? Inzicht in de redenen van vertrek van eerdere klanten kan je helpen dit in de toekomst te voorkomen. Kunnen we op basis van data over het vertrek van deze klanten voorspellingen doen? Om zo antwoord te krijgen op de vraag: wat zijn de factoren die van invloed zijn op de uitkomst?

Onze aanpak is erop gericht om je het inzicht te bieden in deze factoren. Want: als we deze factoren kennen en hun invloed begrijpen dan kunnen we gericht actie ondernemen om ongewenst vertrek van klanten te voorkomen.

Predictive maintenance

Een vraag van een heel andere orde, maar met hetzelfde karakter kan zijn: Hoe kan je op basis van historische onderhoudsdata en/of real-time sensordata je onderhoud uitvoeren op werkelijke slijtage of uitval? Dit kan je onderhoudskosten en mogelijke kans op storing verlagen.

Dit zijn cases waar we ervaring mee hebben en advanced analytics nieuwe kansen mogelijk maakt.

Een praktische aanpak

Zelf ervaren, ontdekken en voorspellen

Met de in de praktijk bewezen aanpak van TopBI kom je tot een model dat met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voorspelt. Hiermee weet je dat je in korte tijd tot resultaat komt en lange theoretische exercities over wat je met data kunt doen voorkomt.

Via duidelijke leerdoelstellingen wordt bereikt dat:

  • het geleerde van een eerste case benut wordt bij daarop volgende cases
  • er een kennisopbouw omtrent methoden en technieken in de organisatie plaatsvindt en
  • de mogelijkheid ontstaat om meer en meer data in je voorspelmodellen te betrekken (“big data”)

Kijk je op tegen het inregelen van het benodigde data platform en tools om predictive analytics goed te kunnen doen? Vanuit de TopBI Cloud bieden we dit aan als een service, schaalbaar en direct beschikbaar.

Praktisch starten met advanced analytics? Neem contact op, we maken graag kennis.