Privacy

TopBI B.V. respecteert uw privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie aan u te verschaffen. Op uw eigen verzoek kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd met het doel u te kunnen informeren over TopBI B.V. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Alle aan TopBI B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door TopBI B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.

TopBI B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Indien u vragen heeft over het privacy statement, dan kunt u contact opnemen met het management.