Data platform

Solide data fundament voor flexibele informatievoorziening

Je wilt beslissen op basis van de juiste data. Dus moet je kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid en de kwaliteit van gegevens. Dashboards en analyses worden pas ècht interessant als ze de gegevens van meerdere bronnen combineren. Wij realiseren data platformen (data warehouse, data lakes, etc.) die gecombineerde gegevens leveren van gedefinieerde kwaliteit. We werken efficiënt en flexibel zodat wendbare oplossingen ontstaan.

Zo geven we je inzicht hoe je bedrijfsprocessen beter kunt sturen. Bijkomend voordeel: omdat de hele organisatie zich baseert op dezelfde gegevens, praat iedereen dezelfde taal.

Efficiënte generator

Data platform automatisch genereren en onderhouden

Een goed data platform is flexibel. Het is wendbaar ingericht zodat het snel aan te passen is aan veranderingen of nieuwe wensen. Daarom werken we graag volgens een incrementele Agile aanpak, zoals bijvoorbeeld SCRUM. Dit doen we in nauwe samenwerking met business gebruikers. Zo combineren we snelle beschikbaarheid van gegevens met hoge betrokkenheid.

Met onze Microsoft data platform generator wordt een groot deel van het data platform en data mart(s) niet gebouwd, maar automatisch gegenereerd. Dit bespaart je direct op ontwikkelkosten en doorlooptijd.
Data platform kan zowel in de cloud (obv Azure services) of on=premise of hybride.

Wij realiseren data platformen met verschillende technologieën en hebben ruime ervaring met Microsoft, Oracle, IBM en Informatica.

Meer weten hoe wij je data platform efficiënt genereren? Neem contact op, we maken graag kennis.